STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TỦ THUỐC Y TẾ KY-40QR PARAMOUNT BED /Nhật Bản Công ty TNHH TM DV Meditech / Việt Nam Sử dụng cho mục đích Bệnh viện 4 TTBYT Loại A
2 XE TIÊM THUỐC KY-713C PARAMOUNT BED /Nhật Bản Công ty TNHH TM DV Meditech / Việt Nam Sử dụng cho mục đích Bệnh viện 4 TTBYT Loại A