STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy giúp thở Dây máy thở giúp thở xếp được/ Breathing Circuit ; Dây máy thở có bẩy nước giúp thở / Corrugate Breathing system Ningbo-Fuchun Ningbo-Fuchun dùng trong y tế Quy tắc 3 TTBYT Loại B