STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm CO2 HCP-80; HCP-168; HCP-258 Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Được sử dụng trong: nuôi cấy tế bào, thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy mô Quy tắc 5,Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ cấy vi sinh Tủ cấy vi sinh Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Thao tác mẫu; Bảo vệ vật liệu thí nghiệm, bảo vệ nhân viên và môi trường xung quanh khỏi các vi sinh vạt trong quá trình cấy vi sinh Quy tắc 5,Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A