STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa (Phụ lục 1 đính kèm) (Phụ lục 1 đính kèm) Dentaurum GmbH / Đức Dentaurum GmbH / Đức - Mục đích để thay thế các trường hợp mất răng vĩnh viễn. -Dùng trong cấy ghép nha khoa. Quy tắc 8 TTBYT Loại C