STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dung dịch bằng silicone bôi trơn dùng trong quan hệ tình dục ID Lubricants Millennium Silicone, 3/Black, 64 Fl Oz (Pack of 1) Westridge Laboratories, Inc – USA Westridge Laboratories, Inc – USA Để bôi trơn giúp quan hệ tình dục dễ dàng hơn QT 5 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Vòng đeo dương vật bằng da California Exotics COLT 8-Snap Fastener Leather Strap TitanMen Westridge Laboratories, Inc – USA Westridge Laboratories, Inc – USA Dùng để giúp nam giới đạt trạng thái cương dương QT 5 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Vòng đeo dương vật bằng nhựa Master Series Tread Ultimate Tire Cock Ring without clitoral stimulator Westridge Laboratories, Inc - USA Westridge Laboratories, Inc - USA Dùng để giúp nam giới đạt trạng thái cương dương QT 5 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Vòng kéo căng tinh hoàn bằng nhựa Trinity Vibes Spiral Ball Stretcher Westridge Laboratories, Inc - USA Westridge Laboratories, Inc - USA Dùng để giúp nam giới kéo dài tinh hoàn QT 5 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Vòng đeo dương vật bằng nhựa Doc Johnson Cock Ring – Stretch to fit- makes your penis firmer, harder and more engorged- make of body – Safe TPR- black Westridge Laboratories, Inc - USA Westridge Laboratories, Inc - USA Dùng để giúp nam giới đạt trạng thái cương dương QT 5 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A