STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Vớ chống suy giãn tĩnh mạch Theo phụ lục Theo phụ lục TOKO, Inc. Chống suy giãn tĩnh mạch, phù nề, điều trị loét chân do bệnh lý tĩnh mạch bằng áp lực. Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A