STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá Theo phụ lục Theo phụ lục FUJIFILM CORPORATION Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ albumin, nitơ urê, creatinin, gluco, bilirubin, cholesterol trong huyết tương hoặc huyết thanh. Thuốc thử thực hiện trên máy xét nghiệm sinh hóa. QT 6 - Phần III – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B