STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với ethambutol của vi khuẩn lao BD BACTEC™ MGIT™ 960 EMB 7.5 Kit Becton, Dickinson and Company (BD), BD Diagnostic Systems Becton, Dickinson and Company (BD) BD BACTEC™ MGIT™ 960 EMB 7.5 Kit là một quy trình định tính nhanh để xét nghiệm tính nhạy cảm của Mycobacterium tuberculosis từ nuôi cấy với ethambutol sử dụng với hệ thống BD BACTEC MGIT 960 và BD BACTEC MGIT 320 Quy tắc 3, Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C