STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tất lót RIBBED STOCKINETTE Dermed Co., Ltd. – Thái Lan Essity (Thailand) Co., Ltd – Thái Lan Dùng làm lớp lót trước khi bó bột QT4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A