STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) DG Gel Confirm P Diagnostic Grifols, S.A. Diagnostic Grifols, S.A. Thẻ DG Gel Confirm P được dùng để xác nhận các nhóm máu thuộc hệ ABO và Rh (D) trong kỹ thuật gel. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 2 TTBYT Loại D