STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị hỗ trợ thở oxy lưu lượng cao BAC-385 BKAV CORPORATION BKAV CORPORATION Thiết bị hỗ trợ thở oxy lưu lượng cao là một hệ thống điều hòa dòng khí thở vào cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái. Cung cấp dòng khí thở giàu oxy, độ ấm và ẩm cần thiết thông qua dây đeo canul mũi. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B