STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma Glutamyltransferase VITROS Chemistry Products GGT Slides Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Định lượng hoạt độ của gamma glutamyltransferase (GGT) trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa Vitros. Quy tắc 6 TTBYT Loại B