STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao VUN-001 Vincent Medical Vincent Medical Dùng để làm ẩm, làm ấm khí thở cho bệnh nhân có bệnh lý về đường thở Quy tắc 11, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống thở dành cho người lớn 510-049; 510-090 Vincent Medical Vincent Medical Phụ kiện tiêu hao dùng cho hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao Quy tắc 11, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Gọng thở mũi lưu lượng cao VANC-02(M); VANC-03(L); VANC-01(S) Vincent Medical Vincent Medical Phụ kiện tiêu hao dùng cho hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao Quy tắc 11, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Bình làm ẩm VHC60 Vincent Medical Vincent Medical Phụ kiện tiêu hao dùng cho hệ thống làm ẩm thở oxy dòng cao Quy tắc 11, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B