STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 23G x 32mm) 23G x 32mm Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacture Co.,Ltd Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacture Co.,Ltd - Ống thép không gỉ (23G x 32mm) là vật liệu dùng để kết hợp với đế kim tạo thành kim tiêm dùng để hút thuốc/dịch, pha thuốc tiêm hoặc tiêm thuốc vào cơ thể người bệnh. - Kim tiêm chỉ sử dụng một lần. Quy tắc 6, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 25G x 32mm) 25G x 32mm Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacture Co.,Ltd Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacture Co.,Ltd - Ống thép không gỉ (25G x 32mm) là vật liệu dùng để kết hợp với đế kim tạo thành kim tiêm dùng để hút thuốc/dịch, pha thuốc tiêm hoặc tiêm thuốc vào cơ thể người bệnh. - Kim tiêm chỉ sử dụng một lần. Quy tắc 6, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 26G x 19.5mm) 26G x 19.5mm Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacture Co.,Ltd Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacture Co.,Ltd - Ống thép không gỉ (26G x 19.5mm) là vật liệu dùng để kết hợp với đế kim tạo thành kim tiêm dùng để hút thuốc/dịch, pha thuốc tiêm hoặc tiêm thuốc vào cơ thể người bệnh. - Kim tiêm chỉ sử dụng một lần. Quy tắc 6, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B