STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông siêu âm nội mạch OptiCross™ 18 30 MHz Peripheral Imaging Catheter Boston Scientific Corporation Boston Scientific Corporation Ống thông này chỉ dùng trong siêu âm kiểm tra bệnh lý mạch ngoại biên. Chụp siêu âm nội mạch được chỉ định ở những bệnh nhân cần các thủ thuật can thiệp tim mạch. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D