STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nước tiểu (Urine strip (11parameter)) USR-11HII Jinan Kinghawk Technology Co., Ltd Jinan Kinghawk Technology Co., Ltd Sử dụng cho máy phân tích nước tiểu, xét nghiệm sinh hóa nước tiểu. quy tắc 06 (In vitro) TTBYT Loại B
2 Máy phân tích nước tiểu (Urine Analyzer) KH-100 Jinan Kinghawk Technology Co., Ltd Jinan Kinghawk Technology Co., Ltd Phân tích sinh hóa trong nước tiểu Quy tắc 06 (In vitro) TTBYT Loại B