STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường y tế VTC-5B Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái tại Hưng Yên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái tại Hưng Yên Sử dụng làm tủ đựng đồ, thuốc hoặc thiết bị y tế phục vụ bệnh nhân. Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A