STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2; B2 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Dùng để tạo không gian sạch an toàn, bảo vệ môi trường, người thao tác và vật mẫu trong các thí nghiệm, xét nghiệm Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A