STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị trám răng ALED60N; PL150-2 TPC ADVANCE TECHNOLOGY INC. TPC ADVANCE TECHNOLOGY INC. Sử dụng trong quá trình trám răng, hỗ trợ điều trị bệnh về răng Quy tắc 9, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B