STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, Inc. Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên được thiết kế để truyền có chọn lọc các chất điều trị hoặc thuốc cản quang do bác sĩ chỉ định vào mạch máu trong giải phẫu thần kinh và ngoại vi. QT6, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C