STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh bảo quản máu LBB-104GR; LBB-102GR; BR-100; LBB-112GR; LBB-103GR; LBB-101GR; BR-300 Daihan Labtech Co.,Ltd Daihan Labtech Co.,Ltd Tủ lạnh bảo quản máu, sinh phẩm Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, vaccine LCV-204GR; LCV-203GR; LCV-202GR; LCV-201GR; PR-100; PR-300; LCV-212GR Daihan Labtech Co.,Ltd Daihan Labtech Co.,Ltd, Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, mẫu, vaccine, sinh phẩm…. Quy tắc 2,Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A