STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn nâng cho thiết bị chẩn đoán Lift Table Diagnostic/ 8065990650 WaveLight GmbH, Đức WaveLight GmbH, Đức Bàn nâng cho thiết bị chẩn đoán là một hệ thống dùng cho việc đặt thiết bị y tế được sử dụng trên bàn, ví dụ: thiết bị chẩn đoán WaveLight. Hơn nữa, bàn nâng cho thiết bị chẩn đoán cấp điện cho các thiết bị chẩn đoán. Bàn nâng cho thiết bị chẩn đoán và các thiết bị chẩn đoán có thể được sử dụng như một phức hợp. Bàn nâng cho thiết bị chẩn đoán là một bàn dụng cụ y tế có thiết kế an toàn, hiệu quả, và có thể điều chỉnh độ cao. Bàn được thiết kế để sử dụng cùng với các thiết bị chẩn đoán của WaveLight GmbH. Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I – Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A