STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại IT-122 Guangdong Five Development Industrial Co.,Ltd , Guangdong Five Development Industrial Co.,Ltd , Sử dụng đo nhiệt độ cơ thể Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B