STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khung quay tập khớp vai HC-WL-TH660C Fitness Authority Industrial Co., ltd ALEXANDAVE INDUSTRIES CO., LTD Tập khớp vai Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Hệ thống tập chi trên, chi dưới 9 kiểu tập Theo phụ lục Theo phụ lục Alexandave Industries Co., ltd Tập chi trên chi dưới Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Máy tập đi HC-TM-C927 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập đi Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Thiết bị tập chi trên chi dưới HC-WL-TH662C-R1 Alexandave Industries Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập chi trên chi dưới Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Máy tập cơ vai và bắp tay trước, sau HC-BH-MA763-NR2 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A
6 Máy tập cơ bụng và cơ liên sườn HC-BH-MA785 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A
7 Máy tập cơ thẳng bụng và cơ lưng thấp HC-BH-MA784 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A
8 Máy tập cơ tứ đầu đùi, đùi sau HC-BH-MA777-NR2 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A
9 Máy tập cơ mông, cơ đùi trong HC-BH-MA769-NR4 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A
10 Máy tập cơ mông, tứ đầu đùi , bắp chân HC-BH-MA765-NR3 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A
11 Máy tập cơ bắp tay trước và bắp tay sau HC-BH-MA772-NR2 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A
12 Máy tập cơ ngực lớn, bắp tay trước và sau HC-BH-MA771-NR2 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A
13 Máy tập cơ ngực lớn và bắp tay sau, vai HC-BH-MA768-NR2 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A
14 Máy tập cơ vai và bắp tay trước, sau HC-BH-MA763-NR2 Alexandave Industries Co., ltd. Alexandave Industries Co., ltd. Tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A
15 Máy tập cơ tứ đầu đùi, đùi sau HC-BH-MA779 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A
16 Thiết bị tập chi trên, chi dưới HC-WL-TH665C-R1 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập chi trên chi dưới Quy tắc 4 TTBYT Loại A
17 Máy tập đi HC-TM-XC126 Alexandave Industries Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập đi Quy tắc 4 TTBYT Loại A
18 Thiết bị tập PHCN cơ tay, cơ chân FT-STP-EB01 Alexandave Industries Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 4 TTBYT Loại A
19 Dụng cụ tập bước FT-STP-T01 ALEXANDAVE INDUSTRIES CO. LTD ALEXANDAVE INDUSTRIES CO. LTD Tập bước Quy tắc 4 TTBYT Loại A