STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro ID-DiaCell I-II-III Asia DiaMed GmbH, Thụy Sĩ DiaMed GmbH, Thụy Sĩ Dùng để kiểm tra kháng thể bằng xét nghiệm IAT và NaCl, dùng cho người hiến đơn lẻ, nhóm máu O, cho tế bào có kiểu hình GP.MUR Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 2 TTBYT Loại D