STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cảm biến thân nhiệt từ xa kết hợp nhận diện khuôn mặt KX-LE98T GZ Leangle Co.,Ltd GZ Leangle Co.,Ltd Cảm biến thân nhiệt từ xa kết hợp nhận diện khuôn mặt. Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B