STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh bảo quản LKv 3913, LCv 4010 LIEBHERR-HAUSGERATE LIENZ GMBH LIEBHERR-HAUSGERATE LIENZ GMBH Bảo quản hóa chất, nguyên liệu, thuốc và các mẫu nhạy cảm Quy tắc 2 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B