STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ ống môi trường vận chuyển vi rút Theo danh mục DEWEI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD, TRUNG QUỐC DEWEI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD, TRUNG QUỐC Sử dụng để thu thập, vận chuyển và lưu trữ mẫu virus trong phòng thí nghiệm hoặc bệnh viện. Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục I – Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm Specimen Collection swab DEWEI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD, TRUNG QUỐC DEWEI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD, TRUNG QUỐC Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm được sử dụng để thu thập các mẫu tế bào hoặc vi sinh vật từ họng, mũi, bề mặt của vật thể Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục I – Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A