STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường HP-DG1 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Dùng để đựng đồ cá nhân, thuốc cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà, cơ sở y tế di động,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Xe đẩy (xe tiêm) HP-XĐ01 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Dùng trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Giường châm cứu, bấm huyệt Inox HP-GBH01 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Dùng để điều trị trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Giá treo dịch truyền HP-CT01 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Sử dụng để treo chai truyền dịch, truyền dịch cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, tại nhà, … Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Ghế đẩu xoay HP-GX01 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Dùng trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, tại nhà, … Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Cáng tay HP-CT HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Dùng để vận chuyển,chăm sóc, cấp cứu cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà, cơ sở y tế di động, bệnh viện dã chiến,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Bàn để dụng cụ HP-BDC01 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Sử dụng để dụng cụ trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh HP-BTSS01 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Giường bệnh nhân Inox 2 tay quay HP-100CC HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Giường bệnh nhân 1 tay quay HP-N100 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ HP-XT3 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Sử dụng để cấp phát thuốc và dụng cụ trong khoa phòng tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế và chăm sóc tại nhà Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Bàn tiểu phẫu HP- BTP01 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Sử dụng trong khoa phòng tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế và chăm sóc tại nhà Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A