STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị liên kết hệ thống bơm tiêm truyền Theo danh mục đính kèm Fresenius Vial S.A.S. Fresenius Kabi AG Được thiết kế để cấp nguồn cho các loại bơm truyền dịch, bơm tiêm điện Agilia tương thích, sắp xếp cụm bơm truyền dịch cạnh giường cho hợp lý, tập trung thông tin báo động từ các bơm được kết nối và trao đổi dữ liệu với các ứng dụng phần mềm bên ngoài - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP. - Quy tắc 11 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C