STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu đơn 250 ml, 350 ml, 450 ml Theo danh mục đính kèm Theo phụ lục Fresenius Kabi AG Được thiết kế để thu thập, xử lý, lọc và lưu trữ máu và các thành phần máu Quy tắc 2 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Túi máu đôi 350 ml, 450 ml Theo danh mục đính kèm Theo phụ lục Fresenius Kabi AG Được thiết kế để thu thập, xử lý, lọc và lưu trữ máu và các thành phần máu Quy tắc 2 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Bộ túi máu rỗng bảo quản hồng cầu/tiểu cầu (4 túi) Theo danh mục đính kèm Theo phụ lục Fresenius Kabi AG Để lưu trữ tiểu cầu cô đặc và hồng cầu cô đặc cho trẻ em Quy tắc 2 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C