STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Viên đặt âm đạo HPV-free X7-Supp-120 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Đặt âm đạo, có tác dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiễm HPV Quy tắc 5 TTBYT Loại A