STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo bảo vệ phòng dịch bằng nhựa CoverU Jacket Medtecs International Co., Ltd Medtecs International Co., Ltd Bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus, nguồn bệnh trong môi trường y tế, phòng dịch. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A