STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chèn không tiêu Theo phụ lục Theo phụ lục Smith& Nephew Inc., USA - Vít chèn không tự tiêu được làm từ PEEK-OPTIMA® (polyetheretherketone). - Vít BIOSURE PK được chỉ định để gắn lại dây chằng, gân, mô mềm hoặc xương vào xương trong các thủ thuật tái tạo dây chằng chéo gối. Với Vai: tái tạo khớp cùng đòn, đính gân nhị đầu. Quy tắc 8 TTBYT Loại C