STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống lấy máu chân không 1-10ml JiangSu Kangjie Medical Devices Co.,Ltd JiangSu Kangjie Medical Devices Co.,Ltd Đựng máu để xét nghiệm dùng trong quá trình xét nghiệm IVD Quy tắc 5; Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Tăm bông vô trùng dùng một lần For Male; For Female JiangSu Kangjie Medical Devices Co.,Ltd JiangSu Kangjie Medical Devices Co.,Ltd Lấy dịch tỵ hầu trong mẫu xét nghiệm Quy tắc 5; Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Ống lấy máu chân không 12*75mm; 13*75mm; 12*100mm; 13*100mm; 16*100mm JiangSu Kangjie Medical Devices Co.,Ltd JiangSu Kangjie Medical Devices Co.,Ltd Đựng máu để xét nghiệm dùng trong quá trình xét nghiệm IVD Quy tắc 5; Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A