STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hấp tiệt trùng dạng cuộn dẹt Theo phụ lục Theo phụ lục Sigma Medical Supplies Corp. Sử dụng để cho dụng cụ y tế vào bên trong nhằm bảo vệ và tránh nhiễm bẩn do tiếp xúc trong quá trình hấp tiệt trùng, đồng thời ngăn cản hiệu quả sự xâm nhập của vi khuẩn vào dụng cụ Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Túi hấp tiệt trùng dạng cuộn phồng Theo phụ lục Theo phụ lục Sigma Medical Supplies Corp. Sử dụng để cho dụng cụ y tế vào bên trong nhằm bảo vệ và tránh nhiễm bẩn do tiếp xúc trong quá trình hấp tiệt trùng, đồng thời ngăn cản hiệu quả sự xâm nhập của vi khuẩn vào dụng cụ Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A