STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy Xquang Jumong Jumong E Jumong C Jumong F Jumong M Jumong Mobile C -arm SG Healthcare Co., Ltd SG Healthcare Co., Ltd Chẩn đoán hình ảnh trong y tế 10 mục 4 TTBYT Loại C
2 Tấm cảm biến Xquang Jumong Retro SG Healthcare Co., Ltd SG Healthcare Co., Ltd Chẩn đoán hình ảnh trong y tế 10 mục 2c TTBYT Loại B