STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein S tự do HemosIL Free Protein S Biokit, S.A. Instrumentation Laboratory Company HemosIL Free Protein S được dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động, sử dụng hạt latex để định lượng Protein S tự do trong mẫu huyết tương (chống đông citrat), thực hiện trên các máy xét nghiệm đông máu của hãng Instrumentation Laboratory (IL). Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6 TTBYT Loại B