STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) dụng cụ lắp đặt đĩa đệm nhân tạo cấy ghép cột sống cổ Theo phụ lục Theo phụ lục LDR Medical Sử dụng nhằm chèn vào khoảng gian đốt sống sau khi gặm bỏ đĩa đệm, nhằm duy trì chiều cao, thay thế chức năng đĩa đệm đã bị gỡ bỏ Quy tắc 1 và 6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A