STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cách ly di động Theo phụ lục Theo phụ lục Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế Sử dụng để cung cấp không khí sạch đã được lọc cho người sử dụng, đồng thời lọc khí thở ra trước khi thải ra ngoài môi trường nhằm ngăn ngừa phát tán mầm bệnh ra môi trường xung quanh. Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A