STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy nâng cơ bằng công nghệ Hifu và phụ kiện Liftera-A/ Liftera-V ASTERASYS Co.,Ltd. ASTERASYS Co.,Ltd. Điều trị da liễu, thẩm mỹ da Quy tắc 9 TTBYT Loại B