STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho PHOS2 / 05171377214 Roche Diagnostics (Suzhou) Ltd. Roche Diagnostics GmbH, Đức Định lượng phospho trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên các hệ thống Roche/Hitachi cobas c. Quy tắc 6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại B