STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm Phổi nhân tạo Nipro Medical Ltda Nipro Sales (Thailand) Company Limited Kết hợp sử dụng trong phẫu thuật tim hở để vận chuyển oxy, rút carbon dioxide khỏi máu và điều chỉnh nhiệt độ máu trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 3 phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Phin lọc động mạch Phin lọc động mạch Nipro Medical Ltda Nipro Sales (Thailand) Company Limited Loại bỏ bọt khí và vi bọt khí trong quá trình trao đổi oxy trong tuần hoàn ngoài cơ thể Quy tắc 3 phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Quả lọc máu Brizio Quả lọc máu Nipro Corporation Nipro Sales (Thailand) Company Limited Điều trị lọc máu dành cho các bệnh nhân bị suy thận và/hoặc nhiễm độc Quy tắc 3 phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C