STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh SYPHICHECK - WB (DEVICE); SYPHICHECK - WB (DIPSTICK); Rapid test for Syphilis – WB (DEVICE); Rapid test for Syphilis – WB (DIPSTICK); TREPOLISA 3.0; SYPHISCREEN (DEVICE);Rapid test for detection of IgG and IgM antibodies to Syphilis (DEVICE) ;CHIKQUIC (DEVICE); QUALISA MALARIA; QUALISA DENGUE ELISA M/s. Qualpro diagnostics- A division of Tulip Diagnostics [P] Ltd M/s. Qualpro diagnostics- A division of Tulip Diagnostics [P] Ltd Test nhanh bệnh truyền nhiễm Quy tắc 1 TTBYT Loại D