STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh CLUE (DEVICE); CLUE (DIPSTICK); PARACHECK P.F (DEVICE); PARACHECK P.F (DIPSTICK); VIRUCHECK (DEVICE); VIRUCHECK (DIPSTICK); SLIM HBSAG (DIPSTICK); SENSAHEP-B (DEVICE); SENSAHEP-B (DIPSTICK); GRAVICHECK (DEVICE); GRAVICHECK (DIPSTICK); ORCHID Biomedicals Systems- A Division of Tulip Diagnostics [P] Ltd ORCHID Biomedicals Systems- A Division of Tulip Diagnostics [P] Ltd Các test nhanh cho xét nghiệm Quy tắc 3 TTBYT Loại C