STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng 14 thông số nước tiểu Liquid Urine Control Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Acon Laboratories, Inc. Kiểm tra chất lượng máy phân tích nước tiểu U120 Smart Urine Analyzer, U500 Urine Analyzer và que thử phân tích nước tiểu từ 1 đến 14 thông số Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B