STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi dây dẫn can thiệp mạch thần kinh Theo phụ lục Theo phụ lục Micro Therapeutics, Inc. dba Ev3 Neurovascular Dùng để can thiệp mạch thần kinh. Quy tắc 6, 7 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D