STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị soi đáy mắt WFE-02S Wikioptics Inc. Wikioptics Inc. Quan sát võng mạc mắt Quy tắc 10 - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A