STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi cho ăn 20160258 Changshu Beyond Medical Device Co.,Ltd Ningbo Fuchun Co., Ltd dùng trong y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Bình dẫn lưu áp lực âm 20154020A ; 20154020B Changshu Beyond Medical Device Co.,Ltd Ningbo Fuchun Co., Ltd Dùng trong y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A