STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông lấy mẫu Specimen Collection Swab Shandong Chengwu Medical Products Factory - Trung Quốc Suzhou Medmay Biotechnology Co.,ltd – Trung Quốc Được dùng để lấy mẫu trong xét nghiệm phòng thí nghiệm, trong chẩn đoán in vitro Quy tắc 5 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A